Địa điểm

Viện Phẫu Thuật & Tạo Hình Thẩm Mỹ
Số 832 Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc 06025
+82-2-514-1007
vipps@vipps.kr
Viện Thẩm Mỹ Y Khoa
Menara Prima Tower 1 Lt.2
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, RT.5/RW.2
Kuningan Tim., Kota Jakarta Selatan, Indonesia
+62-21-259-82743

Viện Phẫu Thuật & Tạo Hình Thẩm Mỹ
Số 832 Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc 06025
+82-2-514-1007
vipps@vipps.kr

Viện Thẩm Mỹ Y Khoa
Menara Prima Tower 1 Lt.2
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, RT.5/RW.2
Kuningan Tim., Kota Jakarta Selatan, Indonesia
+62-21-259-82743